българско училище за роден език
HU | BG

От 2019 година Българското училище за роден език е официален изпитен център по български език по международната система  ECL. Сертификатът се признава и от унгарските университети. За повече информация, посетете страницата на Консорциума, чието седалище е град Печ в Унгария.

https://ecl.hu/

https://eclexam.eu/bulgarian

 


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТНИТЕ СЕСИИ НА "ЕЦЛ"

Изпити за придобиване на сертификат за владеене на български език

Уведомяваме всички заинтересовани, че от 2019 година Българското училище за роден език в Будапеща функционира като изпитен център на Консорциума ECL (Европейски консорциум за сертифициране на познанията по съвременни езици).

Пълна информация за изпитната система ECL и за изпитните сесии можете да намерите на различни езици на страницата на Консорциума.

https://ecl.hu/vizsgaidopontok-2022-2/

Датите, на които ще се проведат изпитите по български език през 2022
година, са:

 • 10 юни 2022 година за нива A2, С1
 • 11 юни 2022 година за ниво В2

Срок за регистрация на кандидатите: 12 май (четвъртък) 2022 г.
Резултати: 11 юли 2022 г.
Получаване на сертификатите в изпитния център: 8-12 август 2022 г.

 • 25 ноември 2022 година за ниво С1
 • 26 ноември 2022 година за ниво В2

Срок за регистрация на кандидатите: 3 ноември (четвъртък) 2022 г.
Резултати: 27 декември 2022 г.
Получаване на сертификатите в изпитния център: 23-27 януари 2023 г.

Кандидатите могат да се регистрират САМО онлайн на посочената по-горе страница на Консорциума.

Телефон за допълнителна информация: 06309426448, Мария Стоилова

От учителския колектив на Българското училище за роден език


 

УЧЕНИЦИ ОТ БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ ЗА РОДЕН ЕЗИК, КОИТО СА ПОЛОЖИЛИ ECL ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

A BOLGÁR NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ISKOLA TANULÓI, AKIK ECL NYELVVIZSGÁT TETTEK BOLGÁR NYELVBŐL

2023

 1. Бендегуз Агарди Апостолос / Agárdi Bendegúz Aposztolosz - C1
 2. Гитта Барта / Barta Gitta - C1
 3. Лена Барта / Barta Léna - C1
 4. Мая Хуперт-АнтоновHuppert-Antonov Maia - C1
 5. Петър Костадинов Чавдаров / Kosztadinov Péter Csavdarov - C1
 6. Мартина Куруц / Kurucz Martina - C1
 7. Ангелика Лупа / Lupa Angelika - C1

2021

 1. Никола Дончев / Doncsev Nikola - C1
 2. Лаура Велчев / Velcsev Laura - C1
 3. Мехмед Алтай Абдурахимов / Mehmed Altay Abdurahimov - C1

2020

 1. Теодор Николаев Николов / Nikolov Teodor Nikolaev - C1
 2. Георги Ясенов Паспалев / Paspalev Georgi Jassenov - C1
 3. Александра Сираков / Szirakov Alexandra - C1
 4. Иван Вилмош Цанков / Cankov Iván Vilmos - C1

2019

 1. Деница Михаела Которова / Kotorova Denica Mihaela - C1
 2. Анна Кристина Дончева / Doncseva Anna Krisztina - C1

2018

 1. Доминика Тихова / Tihova Dominika - C1

2017

ECL средна степен / ECL Középszintű nyelvvizsga

 1. Доминика Тихова / Tihova Dominika