българско училище за роден език
HU | BG

За нас

В училището се извършва обучение по български език по смисъла на Наредба 17/2013. (1.ІІІ) на Министерството на човешките ресурси под формата на допълнително обучение. Обучението обхваща два предмета: български език и литература и българско народознание. Часовете се провеждат в следобедните часове всеки ден от 15.00 до 19.30. Училището маже да бъде посещавано от ученици на възраст от 6 до 21 години от І до ХІІ клас. Съществува и група за предучилищна подготовка, която се посещава от деца в доучилищна възраст. Учениците ни са със статут на гост-ученици и притежават всички права на учащите в учебните заведения в Унгария.

Родителите записват децата в училището след попълването молба за записване и на декларация (намират се и във Формуляри за изтегляне). Декларацията е валидна докато ученикът посещава училището без прекъсване на статута си на гост-ученик.

Участието на децата в учебния процес се оценява словесно (І-VІІІ класи цифрово ІХ-ХІІ клас) по изучаваните предмети, освен това получават оценка за прилежност и поведение.

Оценките, получени в българското училище могат да бъдат вписани и да се зачитат в удостоверението за завършен клас на училището, което детето посещава, по молба на родителите (след навършване на 14 г. възраст по молба на ученика и на родителите), в слечай че класът, който посещава ученикът в двете училища съвпада.

Освен седалището в Будапеща, училището ни има филиа л в Халастелек. Обучението се осъществява от 6 назначени учители. Броят на учениците през учебрана 2017-2018 г. (заедно с децата от предучилищна възраст) е 100.

Молба за записване