българско училище за роден език
HU | BG

За нас

В училището се извършва обучение по български език по Наредба 17/2013. (1.ІІІ) на Министерството на човешките ресурси под формата на допълнително обучение. Обучението обхваща два предмета: български език и литература и българско народознание. Часовете се провеждат в следобедните часове, всеки ден от 15.00 до 19.30. Училището може да бъде посещавано от ученици на възраст от 6 до 21 години, от І до ХІІ клас. За децата от 4 до 6 годишна възраст организираме групи за предучилищно обучение. Учениците ни са със статут на гост-ученици и притежават всички права на учащите в учебните заведения в Унгария.

Родителите записват децата в училището след попълването молба за записване и на декларации (намират се и във Формуляри за изтегляне). Декларацията е валидна докато ученикът посещава училището, без прекъсване на статута си на гост-ученик.

Участието на децата в учебния процес се оценява словесно (І-IV клас) и цифрово (V-ХІІ клас) по изучаваните предмети, освен това получават оценка за прилежност и поведение.

Оценките от българското училище могат да бъдат вписани в удостоверението за завършен клас на училището, което детето посещава, по молба на родителите (след навършване на 14 г. възраст по молба на ученика и на родителите), в случай че класът, който посещава ученикът в двете училища съвпада.

Освен седалището в Будапеща, училището ни има филиали в Халастелек и Сигетсентмиклош. Обучението се осъществява от 6 назначени учители. 

Училището е част от Асоциацията на българските училища в чужбина и се финансира по Постановлението на Министерския съвет за българските неделни училища в чужбина.