българско училище за роден език
HU | BG

ДАННИ ЗА УЧИЛИЩЕТО

Име: Българско училище за роден език

Надзорен орган: Българско републиканско самоуправление

Юридически статут: самостоятелен финансов орган

Задачи на училището: Допълнително обучение за българската националност в Унгария

Основна дейност на училището: Възпитание и обучение на ученици на възраст от 6 до 21 години по български език и литература и българско народознание въз основа на насоките и изискванията за обучението на националностите в Унгария, както и на изискванията на Министерството на образованието и науката. Подготовка за зрелостен изпит и други езикови изпити по български език. Организиране на групи за предучилищна възраст, както и подготвителни групи за изучаване на езика.

Седалище: 1097 Будапещ, ул. "Фехер Холло" №6.

Филиал: 2314 Халастелек, ул. „Бела Шомоди“ №50, 2310 Сигетсентмиклош, ул. "Чоконаи" №6-12

Разрешение:

30375-1/2015KOIR

Министерство на човешките ресурси

Идентификационен № 200470

Разрешение на училището

Директор: Веселина Георгиева Барки