българско училище за роден език
HU | BG

Родителски съвет

Родителският съвет на Българското училище за роден език е избран с онлайн гласуване (заради вируса) на родителите на 15 септември 2020 г.

Аннамария Барноцки (Будапеща) - председател

(+36 30 274 ​​1532; annamaria.barnoczki@animapartners.com)

Беата Будай (Сигетсентмиклош)

(+36 20 976 9252; budbetti@yahoo.com)

Александра Попова (Халастелек)

(+36 20 224 5280; popovaalexandra88@gmail.com)