българско училище за роден език
HU | BG

Веселина Георгиева Барки

директор

Веселина Георгиева Барки работи в училището от началото на учебната 2015-2016 година. Завършва българска филология в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ през 1991 година. През 2019 година завършва следдипломна квалификация за ръководни кадри в сферата на образованието в Техническия университет в Будапеща. 

През учебната 2018-2019 година е заместник-директор. От 2019-2020 година е директор на училището.

Елена Батинкова-Ковач

Елена Батинкова – Ковач завършва магистърска степен по унгарска филология в СУ "Св. Климент Охридски" през 2012 година. Започва работа като стажант в училището от учебната 2013-2014. Същата година завършва едногодишен квалификационен курс към ДИУУ към СУ "Свети Климент Охридски" на тема „Проблеми на преподаването на български език в чуждоезикова среда“. През декември 2015 година успешно полага квалификационен изпит и получава статут "Педагог - I степен". 

През 2022 година придобива втора магистърска степен по специалността  „Предучилищна и начална педагогика“ към ПУ  „Паисий Хилендарски“

Ваня Живкова Которова

Ваня Живкова Которова работи в училището от началото на учебната 2017/2018 година. Получава магистърска степен от УАСГ, гр.София през 1995 г. През 2018 година завършва педагогически профил в Департамента за информация и усъвършенстване на учители към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

През 2022 г. година придобива втора магистърска степен по специалността  „Предучилищна и начална педагогика“  към ПУ  „Паисий Хилендарски“

 

Мария Любенова Стоилова

Мария ЛюбеноваСтоилова работи в училището от учебната 2011-2012 година.  Завършва висше филологическо образование в СУ "Св. Климент Охридски", 1993-1998 година. През през периода 2012-2014 завършва едногодишни квалификационни курсове в ДИУУ към СУ "Св. Климент Охридски" на тема "Интегрални взаимодействия в езиковото обучение" и "Проблеми на преподаването на българския език в чуждоезикова среда". През 2019 година завършва двугодишна следдипломна квалификация, специалност: "Педагог-ментор".

Автор на програми по български език и на поредица учебни тетрадки „Уча за шестица“ за 3.-4., 5.-6. и 7.-8. клас.

Емилия Николова Цветкова

Емилия Николова Цветкова се присъединява към учителския екип през 2017/ 2018 година. Преди това, от 2015 до 2017 година е учител в Двуезичната българска детска градина в Будапеща, а по-късно и лектор в Българското училище за роден език. Завършва Факултет по начална и предучилищна педагогика в СУ ,, Св. Климент Охридски", специалност предучилищна и начална училищна педагогика, с професионална квалификация магистър. През 2006 год. придобива Четвърта професионално- квалификационна степен в ДИУУ.

През 2009 година завършва курс в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас - по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на тема: "Провеждане на диагностика за училищна готовност на деца от подготвителен клас."

 

Елица Тодорова Рожич

Елица Тодорова Рожич се присъединява към учителския екип през учебната 2019-2020 година. Преди това преподава в Център за култура и езици "Парт Тайм", в град София.

През 2011 година Елица завършва магистърска степен: "Семиотика и педагогика на изобразителното изкуство" в СУ  "Св. Климент Охридски".  По-късно,  през 2015-2016 година, тя специализира "Ранно чуждоезиково обучение", отново в Софийския университет.