Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
HU | BG

Digitális Témahét

Oklevél


 

Digitális Témahét - Utazás Bulgáriába – 2019.

Utazás Bulgáriába – 2019.

Digitális Témahét projektcsomag 2019.

4-11. évfolyam

Projektvezető: Kotorova Vanya

 

A projekt rövid leírása:

A „Digitális Témahét” c. projekt megvalósítását január 21-én kezdtük és április 18-án zártuk le, így közel három hónapos folyamatos készüléssel és munkával teltek a tanulók mindennapjai. Rengeteg feladatot kaptak a 4-11. évfolyamos diákjaink a nyári bulgáriai táborhoz kapcsolódóan: anyagok gyűjtése (képek és szöveges anyagok) azokról a helyekről és nevezetességekről, ahová 2019. júniusban fogunk ellátogatni. A feladatokat a projektvezető osztja ki az osztályfőnökök segítségével. Figyelembe véve a tanulók életkorát és nyelvi szintjét, az osztályfőnökök elmagyarázzák az egyes feladatok céljait, és útmutatást adnak megfelelő végrehajtásukhoz.

Miután minden tanuló az adott osztályból elkészült az anyagokkal, együtt, az osztályfőnökök és az egyik 11. évfolyamos diák segítségével egy prezentációt készítenek hangfelvétellel, melyben minden gyerek a saját szövegét olvassa fel.

A 11. évfolyamos tanulók tanáruk segítségével a felvételekből és a prezentációkból egy közös filmet vágnak össze.

A projekt záró részében (2019. április 8-12.) közösen megnézzük a kész filmet. Megismerkedünk a helyekkel, ahová majd ellátogatunk, kommentáljuk a filmet.

A diákok az órán a kahoo.it oldalon található teszt kitöltésével ellenőrzik feladataik helyességét.

 

A projekt céljai:

Információs technológiák:

Szöveges dokumentumok létrehozása, konvertálása és formázása. Objektumok elhelyezése a szövegben. Kombinált dokumentum létrehozása. Formázás és betűtípus megadása. Adatok beillesztése, javítása, másolása. Információk hatékony keresése, a legfontosabb adatok felkutatása, a hiteles és a megbízhatatlan forrásból származó információk megkülönböztetése, kritikus információk kezelése, valamint a tartalom előkészítése a publikáláshoz. Korszerű infokommunikációs eszközök hatékony használata. A legújabb média információs technológiák használata, független és kritikus hozzáállás kialakítása.

Bolgár nyelv és irodalom:

A tanulási képesség fejlesztése:

  • Az életkornak és a nyelvi szintnek megfelelő olvasott szövegértés készségei, információkeresési technikák, adatkezelési módszerek, gyakorlati alkalmazás nyomtatott és elektronikus szövegekben. A tömegtájékoztatási eszközök formáival, céljaival, módjaival és hatásaival való megismerkedés. Kritikus gondolkodás fejlesztése. Elektronikus szövegek írása. Kreatív szövegek létrehozása. A nyelvi kultúra fejlesztése. A tanulók szókincsének gazdagítása.
  • Az életkornak és a nyelvi szintnek megfelelő hallott szövegértés készségei. Elektronikus forrásokból származó alapvető információk megszerzése és megértése. A tudatos döntéshozatal képességének fejlesztése a szöveg megválasztása alapján.
  • A média - különösen az audiovizuális média és az internet társadalmi szerepe. A független és kritikus hozzáállásra vonatkozó készségek fejlesztése, a kritikus médiatudatosság fejlesztése.

Népismeret:

  • Megismerkedés az útitervvel és azokkal a helyszínekkel, amelyeket a nyári tanulmányi tábor során, 2019. júniusában meglátogatunk. A diákok érdeklődésének és motivációjának felkeltése Bulgária történelmi és természeti helyszínei iránt.
  • A tanulók képességeinek fejlesztése a történelmi forrásokból végzett munka során.
  • A manipulált történelmi szövegek felismerésének képessége a tömegkommunikációban.

Eszközigény:

  • Hardverek: interaktív tábla, számítógép, diktafon, kamera, okostelefon.
  • Szoftverek: Microsoft Powerpoint, Microsoft Publisher, Apple Keynote, Apple iMovie, Apple Logic Pro X, Paint.
  • Alkalmazások: Google Drive, Google Translate

A film megtekinthető az alábbi linkre kattintva:

https://commentconsult-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/stefan_commentconsult_onmicrosoft_com/ERCOFoVy1UFLqdwR9zJOGO0Boc3FNkDv_TOy7e0Jj6HXfQ?e=kaPphS